Vítej na MtWebu...

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství
Římanům 12, 12-13

Vítej na MtWebu

Jsme mladí lidé, kteří věří v Boha nebo se o něm chtějí něco dozvědět. Diskutujeme o současných trendech a názorech na ně. Budujeme vzájemně vztahy ať už při víkendových či týdenních pobytech v horách, sportu, pomoci druhým nebo při pokecu v naší klubovně při čaji:), kde taky koukáme společně na filmy.

Kdy? scházíme se každý pátek

V kolik? 18h

Kde? v sále při kostele v Třanovicích

Nástěnka

Aktuální příspěvky:
Na nástěnce nejsou žádné vzkazy / aktuality.


Kalendář

Nejbližší akce:
26.04 Společná mládež s KL, 28.04 Výstup na bohoslužbách, 03.05 Studijní mládež, 10.05 Studijní mládež, 17.05 Návštěva starších, 19.05 Mládežové bohoslužby, 19.05 Mládežová biblická, 24.05 Studijní mládež, 31.05 Studijní mládež, 07.06 Mládež, 13.07 XcamP, 28.07 Výstup na bohoslužbách, 27.09 MDD, 24.12 Vánoční bohoslužby - výstup, 26.12 Mládežové bohoslužby...
Číslo mládežového účtu: 258115067/0300