Kalendář

Říjen

Mládež

Vedení: Janka & Eňka

 

Host: br. Kája

 

Téma:

 

DEUT 23:22-24 (Matouš 5:34-37) - SLIBY – CHYBY, NEBO NÉ?

-v.22 - „učiníš slib…” - v Mat 5:34 čteme, že nemáme slibovat vůbec. Jak to tedy je? Je možné učinit slib Bohu? V Žalmu 76:12 a na jiných místech, čteme výzvu, abychom sliby činili, ale musíme je plnit!!

Když tedy něco přece jenom slíbíme, uvědomujeme si, že: „..Hospodin, tvůj Bůh, ho od tebe jistě vyžádá?” Pokud něco slíbíme a nesplníme to, máme na sobě hřích.
-v.23 - „vyhneš se slibování…” - nejlepší je se slibům úplně vyhnout, potom „..nebude na tobě hřích.”
-v.24 - „splň, co jsi slíbil..” - Kazatel 5:3-4 - mnoho slibů děláme v rychlosti a pošetilosti, např. už to nikdy neudělám - Bůh nemá zalíbení v hlupácích, když vidí, že říkáme už to znovu neudělám a potom jdeme a uděláme to znovu. Nebuďme hlupáci, pokrytci.

Naše slova by měla být ano, ne. Když něco říkáme, mělo by v tom být tolik pravdy, že sliby nebudou potřebné. Ale, pokud slib přesto učiníme, mějme na paměti, že ho musíme splnit!

Podrobnosti o akci:
  • 30.10.2020
  • 18:00
Více >>
Listopad

Evangelizace ve městě

Půjdeme do města sdílet s lidmi evangelium.

Podrobnosti o akci:
  • 13.11.2020
  • 16:00
Více >>